112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიმდინარე პროექტები

1.რეგიონული პროექტი კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა და კიბერ-გამძლეობის საკითხებზე(CyberEast)

2. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა - სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები

3. ქალთა მიმართ ძალადობის აღსაკვეთად ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში

4. ტექნიკური დახმარება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

5. ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის, პასუხისმგებლობისთვის და საქართველოში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის (SAFE) - ინტეგრირებული საზღვრის მართვა (SAFE IBM)

6. ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

7 .პრევენცია, მზადყოფნა და რეაგირება ბუნებრივ და ტექნოგენურ კატასტროფებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (PPRD East 3)

8. სასწავლო და ოპერატიული პარტნიორობა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (TOPCOP)

9. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში

10. კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

11. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა გაუმჯობესებული საჯარო მომსახურების მიწოდების მიზნით

12. პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ საქართველოს რეგიონებში (CPI)

13. სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამა SCOPE (US)

14. მიგრანტთა უფლებების დაცვა და დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება სომხეთსა და საქართველოში (EMERGE)

15. ლიეტუვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, კლიმატის ცვლილების შემცირების მიზნით, მზის ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრირებით საქართველოში

16. უსაფრთხოების გაზრდა და სამართალდამცავების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზებზე აფხაზეთსა და ე.წ სამხრეთ ოსეთში

17. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის სასწავლო აღჭურვილობის შესყიდვა

18. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შესყიდვა

19. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის განვითარების პროექტი

20. სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურული პროექტი

21. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტყის ხანძრების პრევენცია

22. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ გაერთიანებული ქმედება (IACTA)

23. შესაძლებლობების გაძლიერება ბირთვული ექსპერტიზის სფეროში და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავება სომხეთსა და საქართველოს შორის

24. დაზვერვისა და უსაფრთხოების სფეროში, პრაქტიკოსების, ინდუსტრიისა და აკადემიის ურთიერთთანამშრომლობის ქსელის შექმნა (NOTIONES)

25. ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება საქართველოში

26. საერთაშორისო სამართალდამცავი საკოორდინაციო დანაყოფების ქსელის გაძლიერება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ILECU)

27. საზღვრისა და მიგრაციის მართვის ქმედება საქართველოსთვის (BMMAG)

28. STREAMING - მიგრაციის განვითარების ზემოქმედების გაძლიერება საქართველოში

29. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სისტემის გაძლიერება, კიბერდანაშაულისა და კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

30. საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების სრულყოფილი მონაცემთა ბაზის შექმნის ხელშეწყობა და საგზაო უსაფრთხოების მართვის გაუმჯობესება