112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიმდინარე პროექტები

1.რეგიონული პროექტი კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა და კიბერ-გამძლეობის საკითხებზე(CyberEast)

2. ქალთა მიმართ ძალადობის აღსაკვეთად ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში

3. ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის, პასუხისმგებლობისთვის და საქართველოში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის (SAFE) - ინტეგრირებული საზღვრის მართვა (SAFE IBM)

4. საზღვრისა და მიგრაციის მართვის ქმედება საქართველოსთვის (BMMAG)

5. "STREAMinG - მიგრაციის განვითარების ზემოქმედების გაძლიერება საქართველოში"

6. ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად (SATCEHS)

7. პრევენცია, მზადყოფნა და რეაგირება ბუნებრივ და ტექნოგენურ კატასტროფებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (PPRD East 3)

8. სასწავლო და ოპერატიული პარტნიორობა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (TOPCOP)

9. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში

10. კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

11. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა გაუმჯობესებული საჯარო მომსახურების მიწოდების მიზნით

12. პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ საქართველოს რეგიონებში (CPI)

13. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის განვითარების პროექტი

14. შესაძლებლობების გაძლიერება ბირთვული ექსპერტიზის სფეროში და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავება სომხეთსა და საქართველოს შორის

15. დაზვერვისა და უსაფრთხოების სფეროში, პრაქტიკოსების, ინდუსტრიისა და აკადემიის ურთიერთთანამშრომლობის ქსელის შექმნა (NOTIONES)

16. ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება საქართველოში

17. საერთაშორისო სამართალდამცავი საკოორდინაციო დანაყოფების ქსელის გაძლიერება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ILECU)

18. საგზაო უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი მონაცემთა ბაზის დანერგვა და საგზაო უსაფრთხოების მართვის შემდგომი განვითარება (EU Twinning)

19. შშმ პირთა უფლებების შესახებ კანონის ეფექტიანი აღსრულების ხელშეწყობა

20. „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში(PAR)“

21. საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო სისტემის მხარდაჭერა(GSCD)

22. თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის ეფექტური მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში

23. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში - ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში

24. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სისტემის გაძლიერება, კიბერდანაშაულისა და კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

25. ტრენინგი პოლიციელებისთვის საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად მრავლისმომცველი მიდგომით (POLISH AID)

26. ეუთო-ს ტერიტორიაზე რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე ანალიზზედაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის შესაძლებლობების განვითარება (ILP)

27. კომუნიკაციის სტრატეგიის და ცნობადობის გაზრდის პროექტი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის

28. ერთიანი მომსახურების ცენტრისა და მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა, გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიზნით - II ფაზა

29. გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობისთვის მე-3 ფაზა

30. პრომეთეუსი (II ფაზა)

31. ეუთოს მრგვალი მაგიდის პროექტი „ჟურნალისტთა უსაფრთხოება“

32. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სამეთვალყურეო შესაძლებლობების გაძლიერება მწვანე და საზღვაო საზღვრებისთვის

33. სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მეკავშირე ოფიცერთა პუნქტების ოპერირება საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვასა და ბელარუსში - II ფაზა