112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პრომეთეუსი (II ფაზა)

დასახელება: პრომეთეუსი (II ფაზა)

ხანგრძლივობა: 2022-2025 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განახმორციელებელი: საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო; CIVIPOL

პროექტის ბიუჯეტი: 1 200 000 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრისა და მიგრაციის მართვის, ასევე - ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებითკი - ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.