112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შშმ პირთა უფლებების შესახებ კანონის ეფექტიანი აღსრულების ხელშეწყობა

დასახელება: შშმ პირთა უფლებების შესახებ კანონის ეფექტიანი აღსრულების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), შვედეთის მთავრობის მიერ

განმახორციელებელი: არასამთავრობო ორგანიზაცია - დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი (NCCE)

პროექტის ბიუჯეტი: 148,845 დოლარი

პროექტის მიზანი: შსს-ს პერსონალის შესაძლებლობების განვითარება შშმ პირების უფლებების, ასევე მათთან კომუნიკაციის სპეციფიკური საკითხების გააზრების გაუმჯობესება.