112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ეუთო-ს ტერიტორიაზე რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის შესაძლებლობების განვითარება (ILP)

დასახელება : ეუთო-ს ტერიტორიაზე რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე ანალიზზედაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის შესაძლებლობების განვითარება (ILP)

ხანგრძლივობა: 2021- 2025 წწ.

დაფინანსებულია : ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) მიერ

განმახორციელებლით : ეუთო (OSCE)

პროექტის მიზანი : ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობა (ILP) საპოლიციო მართვის კონცეფცია, სადაც მონაცემებისა და დანაშაულის ანალიზი არსებითი ფაქტორია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ე.წ მასობრივი დანაშაულის პრევენციას. ტრენინგის მთავარი მიზანია, აღნიშნული მიმართულებით სამართალდამცავთა შესაძლებლობების გაძლიერება.