112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სასწავლო და ოპერატიული პარტნიორობა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (TOPCOP)

ხანგრძლივობა: 2020-2024 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკომისიის მიერ

განმახორციელებელი: სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტოსა (CEPOL) და ევროპოლის (EUROPOL) მიერ.

პროექტის ბიუჯეტი: 6,000,000 ევრო

პროექტის მიზანი: სტრატეგიული და ოპერატიული თანამშრომლობის გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირის ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებსა და ევროკავშირის სააგენტოებს შორის. სამართალდამცავი ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება, ორგანიზებულ და მძიმე დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით.