112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობისთვის მე-3 ფაზა

დასახელება: გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობისთვის მე-3 ფაზა

ხანგრძლივობა: 2022-2026 წწ.

დაფინანსებულია: შვედეთის მთავრობის მიერ

განმახორციელებლი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) და გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)

პროექტის ბიუჯეტი: 7,054,316.33 დოლარი

პროექტის მიზანი: ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა და სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და მომსახურების გაუმჯობესება.