112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საზღვრისა და მიგრაციის მართვის ქმედება საქართველოსთვის (BMMAG)

დასახელება: საზღვრისა და მიგრაციის მართვის ქმედება საქართველოსთვის (BMMAG)

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM); გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR)

პროექტის ბიუჯეტი: 3 250 000ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის საერთო მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მთავრობას საზღვრების უფრო ეფექტური ინტეგრირებული მართვისა და მიგრაციის მართვაში. პროექტი ხელს შეუწყობს შემდეგი კონკრეტული მიზნების მიღწევას: 1. გაუმჯობესებულია საქართველოს ხელისუფლების ეფექტურობა საზღვრების მართვასა და დაცვაში. 2. გაუმჯობესებულია საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა, მათი განხორციელება და შიდასახელმწიფოებრივი კოორდინაცია უსაფრთხო და მოწესრიგებული მიგრაციისა და საქართველოს მოქალაქეების მდგრადი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის მიზნით, მონაცემების გენერირებასა და ანალიზზე დაფუძნებით. 3. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებზე, მიგრანტების სქესის, ასაკის, შესაძლებლობების და სხვა გარემოების მიუხედავად.