112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კომუნიკაციის სტრატეგიის და ცნობადობის გაზრდის პროექტი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის

დასახელება: კომუნიკაციის სტრატეგიის და ცნობადობის გაზრდის პროექტი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის

ხანგრძლივობა: 2020-2024 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ (EU)

განმახორციელებელი: გაეროს მომსახურების ოფისი (UNOPS)

პროექტის მიზანი: გაიზარდოს უსაფრთხოების ხარისხი და გაძლიერდეს კანონის როლი საქართველოში, რაც ხელს შეუწყობს კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესებას, ჰიბრიდულ საფრთხეების აღმოფხვრას, საზღვრის კონტროლის გაუმჯობესებას, სამოქალაქო მშვიდობას და უსაფრთხოების სექტორის ზედამხედველობას.