112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შესაძლებლობების გაძლიერება ბირთვული ექსპერტიზის სფეროში და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავება სომხეთსა და საქართველოს შორის

ხანგრძლივობა: 2021-2024 წწ.

დაფინანსებულია: აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის (DoE) ბირთვული კონტრაბანდის აღმოჩენისა და გაუვრცელებლობის სამსახური (NSDD) და ევროკომისიის მიერ

განმახორციელებელი: საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

პროექტის ბიუჯეტი: 300,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: სომხეთსა და საქართველოში ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში შესაძლებლობების გაძლიერება, როგორც რეგიონული, ასევე უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერების, სპეციალისტების მომზადებისა და გამოცდილების გაზიარების გზით.