112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სისტემის გაძლიერება, კიბერდანაშაულისა და კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში.

ხანგრძლივობა: 2022-2024 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკომისიის მიერ

ბიუჯეტი: 1,300,000 ევრო

პროექტის მიზანი: კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მდგრადობის გაუმჯობესება საფრთხეების მიმართ, მათ შორის, კიბერდანაშაულისა და კიბერ-ტერორიზმის მიმართულებით, ევროკავშირის მიდგომის, სტანდარტებისა და პოლიტიკის ჩარჩოს შესაბამისად.