112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში

ხანგრძლივობა: 2020-2024 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: ევროპოლი (EUROPOL)

პროექტის ბიუჯეტი: 2,500,000 ევრო

პროექტის მიზანი: პარტნიორი ქვეყნების ცოდნისა და შესაძლებლობების გაღრმავება ევროკავშირის პოლიტიკაზე დანაშაულთან მიმართებით; აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ოპერატიული შესაძლებლობების გაძლიერება და ევროკავშირის ქვეყნებსა და სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება.