112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

დაზვერვისა და უსაფრთხოების სფეროში, პრაქტიკოსების, ინდუსტრიისა და აკადემიის ურთიერთთანამშრომლობის ქსელის შექმნა (NOTIONES)

ხანგრძლივობა: 2021-2026 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკომისიის მიერ

განმახორციელებელი: Fundacion Tecnalia Research & Innovation

პროექტის ბიუჯეტი: 3,471,861.25 ევრო

პროექტის მიზანი: ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, ასოცირებული ქვეყნების უსაფრთხოების და სადაზვერვო სამსახურების პრაქტიკოსთა ქსელის შექმნა, რომლის მიზანია უსაფრთხოების და სადაზვერვო სამსახურების საჭიროებების მხარდაჭერა უსაფრთხოების სამომავლო კვლევის პროგრამირების მიზნით.