112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2018–2025 წწ.

დაფინანსებულია: კლიმატის მწვანე ფონდისა და შვედეთის მთავრობის მიერ

განმახორციელებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის ბიუჯეტი: 70,000,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა კლიმატის რისკის შემცირების, პრევენციისა და მზადყოფნის პროცესში. ინიციატივა მოიცავს ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნასა და კლიმატის რისკის მართვის ყველა სხვა ასპექტს.