112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პრევენცია, მზადყოფნა და რეაგირება ბუნებრივ და ტექნოგენურ კატასტროფებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (PPRD East 3)

ხანგრძლივობა: 2020-2024 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: შვედეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

პროექტის მიზანი: პარტნიორი ქვეყნების სამოქალაქო უსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერება კატასტროფების პრევენციისთვის, მზადყოფნისა და რეაგირებისთვის რეგიონალური თანამშრომლობის გაძლიერება. პროექტი ხელს შეუწყობს პარტნიორი ქვეყნების ეტაპობრივ დაახლოვებას ევროკავშირის სამოქალაქო უსაფრთხოების მექანიზმთან.