112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ეუთოს მრგვალი მაგიდის პროექტი „ჟურნალისტთა უსაფრთხოება”

დასახელება: ეუთოს მრგვალი მაგიდის პროექტი „ჟურნალისტთა უსაფრთხოება“

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE ) მიერ

განმახორციელებელი: OSCE

პროექტის მიზანი: ჟურნალისტებზე თავდასხმების ეფექტური პრევენცია და მათი დაცვა სისხლისსამრთლის დევნისგან. ასევე, ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა.