112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სუამი

1. სუამ–ის თანამშრომლობის განვითარება

2. სუამ-ის ეროვნული სამართალდამცავი ცენტრების თანამშრომლობის სტრატეგია

3. თანამშრომლობის სფერო

4. თანამშრომლობის ფორმა და საშუალებები

5. ინფორმაცია შს სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის მთავარი სამმართველოს სუამ-ის სამართალდამცავი ცენტრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ მიმართულებების მიხედვით

6. ნარკომანია

7. ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ჩატარებული ოპერაციები

8. ტრეფიკინგი და უკანონო მიგრაცია

9. ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ჩატარებული ოპერაციები

10. კორუფცია

11. ტერორიზმი

12. SELEC/სუამ-ის თანამშრომლობა

13. სუამ-ის დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის, ტერორიზმთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და დანაშაულის სხცა საშიშ სახეებთან ბრძოლის სამუშაო ჯგუფის 2012 წლის ორგანიზაციულ-პრაქტიკული ღონისძიებების გეგმა