112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

საერთაშორისო ხელშეკრულებები


„საქართველოსა და ევროპის პოლიციის სამსახურს შორის ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმებახელმოწერილია ქ. თბილისში 2017 წლის 4 აპრილს, ძალაშია 2017 წლის 31 ივლისიდან.

„საქართველოსა და ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს შორის უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის თაობაზე“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი - ხელმოწერილია ქ. ჰააგაში 2018 წლის 9 მარტს, არ არის ძალაში;

„საქართველოსა და ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს შორის მეკავშირეობის შესახებ“ შეთანხმება ხელმოწერილია ქ. ჰააგაში 2018 წლის 9 მარტს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.


ორმხრივი შეთანხმებები


საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლობს სხვადასხვა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან. ეს თანამშრომლობა ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ორმხრივი დოკუმენტების საფუძველზე, მათ შორის: შეთანხმება, ურთიერთგაგების მემორანდუმი, სამოქმედო გეგმა, ოქმი და ერთობლივი განცხადება.

იხილეთ ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებების ცხრილი სახელმწიფოებისა და თანამშრომლობის სფეროების მიხედვით

ავსტრიის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ავსტრიის ფედერალურ მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ"

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

 • ხელშეკრულება "საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ორმხრივად დაცვის შესახებ".
 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა გაცვლის შესახებ".
 • ოქმი „ცვლილებების შეტანის შესახებ 1997 წლის 18 თებერვალს ქ. ბაქოში ხელმოწერილ შეთანხმებაში საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის წარმომადგენელების გაცვლის შესახებ".
 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების შედეგების თავიდან აცილების, შეზღუდვის და შემსუბუქების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.

ამერიკის შეერთებული შტატები

 • განზრახულებათა მემორანდუმი "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობისა და თანამშრომლობის განმტკიცების შესახებ"
 • შეთანხმება "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებს შორის ტერორიზმის შეჩერების პროგრამის უზრუნველყოფის შესახებ".
 • საიმპლმენტაციო შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტს შორის ბირთვული და სხვა რადიოქტიური მასალის უკანონო კონტრაბანდის თავიდან აცილებაში თანამშრომლობის შესახებ".

ბელარუსის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს შორის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2014 წლის 11 მარტს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ” - ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2015 წლის 23 აპრილს, ძალაშია 2016 წლის პირველი თებერვლიდან.

ბულგარეთის რესპუბლიკა

 • ხელშეკრულება "საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ"– ხელმოწერილია 2011 წლის 18 მარტს, ძალაშია 2011 წლის 5 ივლისიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" – ხელმოწერილია 2012 წლის პირველ აპრილს, ძალაშია 2012 წლის 31 ივლისიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის საგანგებო სიტუაციებისგან დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ - ხელმოწერილია 2015 წლის 15 ოქტომბერს, ძალაშია 2016 წლის პირველი მაისიდან.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორგანიზებული დანაშაულის, ტერორიზმისა და სხვა მძიმე დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" – ხელმოწერილია ქ. ბერლინში 2014 წლის 9 ივლისს.


დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი “საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულ სააგენტოს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ”ხელმოწერილია ქ. ლონდონში 2014 წლის 24 იანვარს, ძალაშია;

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

ესპანეთის სამეფო

 • „საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“ შეთანხმება – ხელმოწერილია ქ. მადრიდში 2013 წლის 18 დეკემბერს, ძალაშია 2014 წლის პირველი ნოემბრიდან.
 • „საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება – ხელმოწერილია ქ. მადრიდში 2015 წლის 21 იანვარს, ძალაშია 2015 წლის პირველი ოქტომბრიდან.

ესტონეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება"საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია 2006 წლის 27 ოქტომბერს, ძალაშია 2007 წლის 17 დეკემბრიდან.
 • "საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შესახებ" შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმი – ხელმოწერილია 2013 წლის 30 იანვარს, ძალაშია 2013 წლის 11 ივნისიდან.

თურქეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უსაფრთხოების დარგში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ხელშეკრულება"საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის საერთო საზღვრიდან ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების ამოღების ორმხრივი რეჟიმის დამყარებისა და სასაზღვრო დაცვის მიზნით მათი სამომავლო გამოყენების აღკვეთის შესახებ" – ხელმოწერილია, არ არის ძალაში.
 • ოქმი "საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის "აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულისა და სხვა მნიშვნელოვანი დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ შეთანხმების" მე-9 მუხლის (ტრეფიკინგი) შესრულების შესახებ".
 • ოქმი "ორივე ხელშემკვრელი ან მესამე მხარის კომპეტენტური ორგანოების მიერ "საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ერთობლივი გამოყენების შესახებ" შეთანხმებით განსაზღვრული მგზავრების, ბარგის, ტვირთისა და ფოსტის მობრუნების შემთხვევაში გასატარებელი პროცედურების შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ერთობლივი გამოყენების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ დებულებათა შესრულების უზრუნველსაყოფად ორივე მხარის კომპეტენტურ ორგანოებს შორის ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული მგზავრების, ბარგის, ტვირთის და ფოსტის კონტროლის, რეგისტრაციისა და მომსახურების ტექნოლოგიის შესახებ".
 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი "საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".

თურქმენეთი

 • ხელშეკრულება "საქართველოსა და თურქმენეთს შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების აღმოჩენის შესახებ".

ისლანდიის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება „საქართველოსა და ისლანდიას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ – ხელმოწერილია . ნიუიორკში 2017 წლის 22 სექტემბერს.

იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო

 • "საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის სამოქალაქო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

ისრაელის სახელმწიფო

 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საჯარო უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ“ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2013 წლის 18 ნოემბერს, ძალაში 2014 წლის 14 სექტემბრიდან.

იტალიის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".

ლატვიის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტერორიზმთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ერთობლივი ბრძოლის შესახებ" – ხელმოწერილია 2001 წლის 26 ოქტომბერს, ძალაშია 2004 წლის 9 აპრილიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია 2005 წლის 6 ივლისს, ძალაშია 2006 წლის 16 იანვრიდან.
 • „საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ოქმი – ხელმოწერილია 2013 წლის 23 სექტემბერს ქ. რიგაში, ძალაშია 2013 წლის 24 დეკემბრიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების, მათზე მზადყოფნისა და რეაგირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" – ხელმოწერილია ქ. ბათუმში 2014 წლის 30 მაისს, ძალაშია 2014 წლის პირველი დეკემბრიდან.

ლიტვის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება"საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია 2009 წლის 11 ივნისს, ძალაშია 2010 წლის 29 აპრილიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ხელმოწერილია 2013 წლის 26 სექტემბერს ქ. ვილნიუსში, ძალაშია 2015 წლის 14 იანვრიდან.
 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ“ხელმოწერილია 2013 წლის 26 სექტემბერს ქ. ვილნიუსში, ძალაშია 2014 წლის 27 მაისიდან.

ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო

 • შეთანხმება"საქართველოს მთავრობასა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ".

მალტის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება"საქართველოს მთავრობასა და მალტის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".

ნორვეგიის სამეფო

 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ნორვეგიის სამეფოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“ - ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2014 წლის 12 დეკემბერს

პოლონეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება"საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორგანიზებული და სხვა სახის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" – ხელმოწერილია 2007 წლის 31 მაისს, ძალაშია 2008 წლის 3 მაისიდან.
 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“ - ხელმოწერილია ქ. ბრიუსელში 2015 წლის 8 ოქტომბერს, არ არის ძალაში.

რუმინეთი

 • შეთანხმება"საქართველოს მთავრობასა და რუმინეთის მთავრობას შორის ტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულის, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ნივთიერებებითა და პრეკურსორებით უკანონო ვაჭრობისა და სხვა მძიმე დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და რუმინეთის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2014 წლის 14 მარტს, ძალაშია 2015 წლის პირველი თებერვლიდან.

რუსეთის ფედერაცია

 • შეთანხმება"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციათა თავიდან აცილებისა და მათი ლიკვიდაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ხელშეკრულება "საქართველოს რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ" - ხელმოწერილია, არ არის ძალაში.
 • ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი "საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის სხვა გამოვლინებების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში".


საბერძნეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ".
 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2017 წლის 22 ივნისს, არ არის ძალაში;

საფრანგეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შიდა უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ" - ხელმოწერილია 2009 წლის 26 ნოემბერს, ძალაშია 2014 წლის პირველი დეკემბრიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ".

სლოვაკეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია 2012 წლის 30 მაისს, ძალაშია 2012 წლის პირველი ოქტომბრიდან.
 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ - ხელმოწერილია 2015 წლის 13 ნოემბერს, ძალაშია 2016 წლის 3 თებერვლიდან.

სომხეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების წინააღმდეგ ბრძოლისა და მათი დაბრუნების უზრუნველყოფის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის საგანგებო სიტუაციათა თავიდან აცილებისა და მათ შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ხელშეკრულება "საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია ქ.თბილისში 2014 წლის 19 ივნისს.

უზბეკეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უზბეკეთის მთავრობას შორის ნარკოტიკული საშუალებების ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ხელშეკრულება "საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების და სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ".

უკრაინა

 • ხელშეკრულება "საქართველოს რესპუბლიკასა და უკრაინას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საიდუმლო ინფორმაციის ურთიერთდაცვის შესახებ" – ხელმოწერილია 2002 წლის 17 ივლისს, ძალაშია 2006 წლის 13 იანვრიდან.
 • შეთანხმება "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საწარმოო ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

უნგრეთი

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის დანაშაულის თავიდან აცილებასა და მის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".

ყაზახეთის რესპუბლიკა

 • ხელშეკრულება "საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ".
 • შეთანხმება"საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო ავარიების, სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომობის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტერორიზმთან, ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორების უკანონო ბრუნვასთან, ორგანიზებულ და სხვა სახის დამნაშავეობასთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ".


ყირგიზეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ”– ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2016 წლის 13 ოქტომბერს, ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
 • მემორანდუმი „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს შორის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და ლიკვიდაციის სფეროში ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის შესახებ“– ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2016 წლის 13 ოქტომბერს, ძალაშია ხელმოწერისთანავე;შვედეთის სამეფო

 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის სამეფოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“ - ხელმოწერილია ქ. სტოქჰოლმში 2014 წლის 12 ნოემბერს, არ არის ძალაში.
 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის სამეფოს მთავრობას შორის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2017 წლის 7 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ჩეხეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ"– ხელმოწერილია 2009 წლის 22 იანვარს, ძალაშია 2009 წლის 16 ოქტომბრიდან.რეადმისიის შესახებ შეთანხმებები

ავსტრიის რესპუბლიკა

 • საიმპლემენტაციო ოქმი – „საქართველოს მთავობასა და ავსტრიის ფედერალურ მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების“ხელმოწერილია, ძალაშია.

ბელარუსის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რეადმისიის შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2015 წლის 23 აპრილს, ძალაშია 2016 წლის 18 ივნისიდან.
 • საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რეადმისიის შესახებ შეთანხმების შესრულების წესის შესახებ შეთანხმების“ საიმპლემენტაციო ოქმი - ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2015 წლის 23 აპრილს, ძალაშია 2016 წლის 18 ივნისიდან.

ბენილუქსის ქვეყნები

 • საქართველოსა და ბენილუქსის სახელმწიფოებს (ბელგიის სამეფო, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, ნიდერლანდების სამეფო) შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმიხელმოწერილია 2013 წლის 5 სექტემბერს, არ არის ძალაში.

ბულგარეთის რესპუბლიკა

საიმპლემენტაციო ოქმი "საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების".


გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

 • საიმპლემენტაციო ოქმი „საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის 2010 წლის 22 ნოემბრის შეთანხმების განხორციელების შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ. ბერლინში 2016 წლის 4 აპრილს, ძალაშია 2016 წლის 8 ივლისიდან;

დანიის სამეფო

 • „საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება - ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2014 წლის 11 ნოემბერს, ძალაშია 2016 წლის პირველი აგვისტოდან.

ევროპის კავშირი

 • შეთანხმება "საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ".

ესტონეთის რესპუბლიკა

 • "საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების" საიმპლემენტაციო ოქმი – ხელმოწერილია 2012 წლის 12 სექტემბერს, ძალაშია 2012 წლის 9 ნოემბრიდან.

ლიტვის რესპუბლიკა

 • ოქმი "საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე" – ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2014 წლის 27 მარტს, ძალაშია 2014 წლის პირველი ნოემბრიდან.

მოლდოვას რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ"ხელმოწერილია, ძალაშია 2016 წლის პირველი აგვისტოდან.
 • "საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების" საიმპლემენტაციო ოქმი – ხელმოწერილია, ძალაშია 2016 წლის პირველი აგვისტოდან.

ნორვეგიის სამეფო

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და ნორვეგიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ".

სლოვაკეთის რესპუბლიკა

 • "საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების განხორციელების" საიმპლემენტაციო ოქმი - ხელმოწერილია 2015 წლის 13 ნოემბერს.

უკრაინა

 • შეთანხმება "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სახელმწიფოების ტერიტორიებზე არალეგალურად მყოფ პირთა მიღებისა და გადაცემის შესახებ (რეადმისია)" – ხელმოწერილია 2003 წლის 22 აპრილს, ძალაშია 2004 წლის 26 მაისიდან.
 • ოქმი "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ადმინისტრაციას შორის "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სახელმწიფოების ტერიტორიებზე არალეგალურად მყოფ პირთა მიღებისა და გადაცემის შესახებ" (რეადმისიის) შეთანხმების შესრულების თაობაზე" – ხელმოწერილია 2005 წლის 25 მარტს, ძალაშია 2005 წლის 26 ივნისიდან.

უნგრეთი

 • ბრიუსელში, 2010 წლის 22 ნოემბერს ხელმოწერილი შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი.„საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ"

შვეიცარიის კონფედერაცია

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის ქვეყანაში უნებართვოდ მყოფი პირების რეადმისიის შესახებ".შსს უწყებათაშორისი საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ


ავსტრიის რესპუბლიკა

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის".
 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა ფედერალურ მინისტრს შორის პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულთან დაკავშირებით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განხორციელებასა და ინფორმაციის გაცვლაში თანამშრომლობის შესახებ".

ბელარუსის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბელორუსის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ".

ესტონეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ".

მოლდოვის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მოლდოვას რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულთან დაკავშირებით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განხორციელებასა და ინფორმაციის გაცვლაში თანამშრომლობის შესახებ"

რუსეთის ფედერაცია

 • შეთანხმება "საქართველოს რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ".

სომხეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დამნაშავეობასთან ბრძოლის სფეროში".
 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის პოლიციას შორის დანაშაულთან დაკავშირებით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განხორციელებასა და ინფორმაციის გაცვლაში თანამშრომლობის შესახებ".

უზბეკეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ".

უკრაინა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" – ხელმოწერილია 2011 წლის 20 ოქტომბერს, ძალაშია 2011 წლის 20 ოქტომბრიდან.სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები


აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს შორის საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე სასაზღვრო კონტროლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს შორის საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს შორის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაში თანამშრომლობის შესახებ".

ამერიკის შეერთებული შტატები

 • შეთანხმება "საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოსათვის მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილებისათვის ექსპორტის კონტროლის სისტემის შექმნაში დახმარების გაწევის შესახებ".

ბულგარეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებზე სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მიზნით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებსა და საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრებზე არსებული ვითარების თაობაზე ინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ".

ესტონეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება – "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის საბჭოს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ხელმოწერილია 2011 წლის 5 დეკემბერს,ძალაშია 2012 წლის 14 თებერვლიდან.

თურქეთის რესპუბლიკა

 • სასაზღვრო ხელშეკრულება "საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობას და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შავი ზღვის საზღვაო სივრცეებზე პასუხისმგებელ კომპეტენტურ ორგანოებს შორის თანამშრომლობის შესახებ".

ლატვიის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

მოლდოვის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მოლდოვის რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურს შორის სასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ".

რუსეთის ფედერაცია

 • შეთანხმება "საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტსა და რუსეთის ფედერაციის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს შორის ინფორმაციის გაცვლის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და რუსეთის ფედერაციის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურს შორის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაში თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედების შესახებ".
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სასაზღვრო წარმომადგენლების საქმიანობის შესახებ".

სომხეთის რესპუბლიკა

 • შეთანხმება - "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან არსებული ეროვნული უშიშროების სამსახურს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" - ხელმოწერილია, არ არის ძალაში.
 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სასაზღვრო წარმომადგენელთა - სასაზღვრო კომისართა საქმიანობის შესახებ" - ხელმოწერილია ქ.თბილისში 2016 წლის 5 ოქტომბერს.

უკრაინა

 • შეთანხმება "საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ" – ხელმოწერილია 1996 წლის 31 აგვისტოს, ძალაშია 1997 წლის 4 ივლისიდან.
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტს შორის სახელმწიფო საზღვრებზე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გაცვლისა და ოპერატიულ-სამძებრო თანამშრომლობის შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტს შორის შავ ზღვაზე მოქალაქეების, სახელმწიფო და სხვა სახის საკუთრების დანაშაულებრივი ხელყოფისაგან დაცვისა და დახმარების აღმოჩენის საქმეში ურთიერთქმედების შესახებ".
 • ოქმი "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის არხებზე სასაზღვრო კონტროლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

ჩინეთი სახალხო რესპუბლიკა

 • შეთანხმება "საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ" – ხელმოწერილია, არ არის ძალაში.

 • შეთანხმება „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ. პეკინში 2017 წლის 25 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;
მრავალმხრივი შეთანხმებები

 • შეთანხმება "საქართველოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, სომხეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, მოლდავეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის, ტაჯიკეთის რესპუბლიკის, თურქმენეთის, უზბეკეთის რესპუბლიკის, უკრაინისა და ესტონეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ".

 • შეთანხმება "აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, სომხეთის რესპუბლიკის, ბელორუსიის რესპუბლიკის, საქართველოს რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის რესპუბლიკის, მოლდავეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის, ტაჯიკეთის რესპუბლიკის, თურქმენეთის, უზბეკეთის რესპუბლიკისა და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის სატრანსპორტო საშუალებებზე მომხდარი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

 • შეთანხმება "აზერბაიჯანის, სომხეთის, ბელორუსიის, საქართველოს, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, მოლდავეთის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთის რესპუბლიკებს შორის სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე ძვირფას და სპეციალურ ტვირთთა გადაზიდვისას შინაგან საქმეთა ორგანოების მიერ გაცილებისა და დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".

 • შეთანხმება "საქართველოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, სომხეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, მოლდავეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის, ტაჯიკეთის რესპუბლიკის, თურქმენეთის, უზბეკეთის რესპუბლიკის, უკრაინისა და ესტონეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ".


შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია (BSEC)სუამი (GUAM) დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია

 • 2003 წლის 4 ივლისის შეთანხმება "სუუამ-ის მონაწილე სახელმწიფოთა მთავრობებს შორის საგანგებო სიტუაციებზე შეტყობინებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ".დსთ

 • შეთანხმება "დსთ-ს მონაწილე სახელმწიფოთა მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 1995 წლის 21 თებერვლიდან.

კონვენციები

გაერო


14 ანტიტერორისტული კონვენცია

1. 1963 წლის 14 სექტემბრის გაეროს კონვენცია "საჰაერო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულების და ზოგიერთი სხვა ქმედების შესახებ" (ტოკიოს კონვენცია) - საქართველოსათვის ძალაშია 1994 წლის 14 სექტემბრიდან;

2. 1970 წლის 16 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "საჰაერო ხომალდის გატაცების აღკვეთის შესახებ" (ჰააგის კონვენცია) - საქართველოსათვის ძალაშია 1994 წლის 20 მაისიდან;

3. 1971 წლის 23 სექტემბრის გაეროს კონვენცია "სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებების აღკვეთის შესახებ" (მონრეალის კონვენცია) - საქართველოსათვის ძალაშია 1994 წლის 20 მაისიდან;

4. 1973 წლის 14 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "საერთაშორისოდ დაცული პირების (მათ შორის დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლების) წინააღმდეგ დანაშაულის აღკვეთისა და დასჯის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2004 წლის 18 თებერვლიდან;

5. 1979 წლის 17 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "მძევლების აყვანის წინააღმდეგ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2004 წლის 18 თებერვლიდან;

6. 1980 წლის 3 მარტის გაეროს კონვენცია "ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ" _-საქართველოსათვის ძალაშია 2006 წლის 7 ოქტომბრიდან;

7. "სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებების აღკვეთის შესახებ" 1971 წლის 23 სექტემბრის გაეროს კონვენციის 1988 წლის 24 თებერვლის დამატებითი ოქმი "საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის აეროპორტებში ძალადობის უკანონო ქმედებების აღკვეთის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 1999 წლის 17 მარტიდან;

8. 1988 წლის 10 მარტის გაეროს კონვენცია "საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული უკანონო აქტების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2006 წლის 9 ნოემბრიდან;

9. 1988 წლის 10 მარტის ოქმი "კონტინენტურ შელფებზე განლაგებული ფიქსირებული პლატფორმის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის უკანონო აქტების აღკვეთის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2006 წლის 9 ნოემბრიდან;

10. 1991 წლის 1 მარტის გაეროს კონვენცია "პლასტიკური ფეთქებადი ნივთიერებების ნიშანდების შესახებ მათი გამოვლენის მიზნით" - საქართველოსათვის ძალაშია 2000 წლის 24 ივნისიდან;

11. 1997 წლის 15 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "ტერორისტული დაბომბვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2004 წლის 18 თებერვლიდან;

12. 1999 წლის 9 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2002 წლის 27 სექტემბრიდან;

13. 2005 წლის 13 აპრილის გაეროს კონვენცია "ბირთვული ტერორიზმის აქტების აღკვეთის შესახებ" _ -საქართველოსათვის ძალაშია 2010 წლის 23 აპრილიდან;

14. „ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ“ კონვენციის 2005 წლის 8 ივლისის შესწორება - საქართველოსთვის ძალაშია 2012 წლის 5 აპრილიდან.

კორუფცია

1. 2003 წლის 31 ოქტომბრის გაეროს კონვენცია "კორუფციის წინააღმდეგ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2008 წლის 4 ნოემბრიდან.

ორგანიზებული დანაშაული

1. 2000 წლის 15 ნოემბრის გაეროს კონვენცია "ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ" (პალერმოს კონვენცია) -საქართველოსათვის ძალაშია 2006 წლის 5 სექტემბრიდან.

2."ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ" გაეროს კონვენციის 2000 წლის 15 ნოემბრის დამატებითი ოქმი "ადამიანებით, განსაკუთრებით ქალებითა და ბავშვებით, ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) თავიდან აცილების, აღკვეთისა და დასჯის შესახებ" (პალერმოს ოქმი) -საქართველოსათვის ძალაშია 2006 წლის 5 სექტემბრიდან.

3."ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ" გაეროს კონვენციის 2000 წლის 15 ნოემბრის დამატებითი ოქმი "სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო საშუალებებით მიგრანტთა საზღვარზე უკანონო გადაყვანის წინააღმდეგ" (პალერმოს ოქმი) - საქართველოსათვის ძალაშია 2006 წლის 5 სექტემბრიდან.

ადამიანის უფლებები

1. 1948 წლის 9 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "გენოციდის დანაშაულის თავიდან აცილებისა და მისი დასჯის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 1993 წლის 11 ოქტომბრიდან.

2. 1966 წლის 7 მარტის გაეროს კონვენცია "რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ" (ICERD) - საქართველოსათვის ძალაშია 1999 წლის 2 ივნისიდან.

3. 1973 წლის 30 ნოემბრის გაეროს კონვენცია "აპარტეიდის დანაშაულის აღკვეთისა და მისი დასჯის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 2005 წლის 21 მარტიდან.

4. 1979 წლის 18 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" (CEDAW) - საქართველოსათვის ძალაშია 1994 წლის 26 ოქტომბრიდან.

5. "ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" 1979 წლის 18 დეკემბრის გაეროს კონვენციის 1999 წლის 6 ოქტომბრის დამატებითი ოქმი (OP-CEDAW) - საქართველოსათვის ძალაშია 2002 წლის 1 აგვისტოდან.

6. 1984 წლის 10 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ" (CAT) - საქართველოსათვის ძალაშია 1994 წლის 26 ოქტომბრიდან.

7. "წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ" 1984 წლის 10 დეკემბრის გაეროს კონვენციის 2002 წლის 18 დეკემბრის დამატებითი ოქმი (OP-CAT) - საქართველოსათვის ძალაშია 2005 წლის 9 აგვისტოდან.

8. 1989 წლის 20 ნოემბრის გაეროს კონვენცია "ბავშვთა უფლებების შესახებ" (CRC) - საქართველოსათვის ძალაშია 1994 წლის 2 ივნისიდან.

9. 1989 წლის 20 ნოემბრის ბავშვთა უფლებების კონვენციის 2000 წლის 25 მაისის დამატებითი ოქმი "ბავშვთა ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ" (OP-CRC-SC) -საქართველოსათვის ძალაშია 2005 წლის 28 ივნისიდან.

ნარკოტიკული საშუალებებით უკანონოდ ვაჭრობა

1. 1961 წლის 30 მარტის გაეროს "ნარკოტიკულ საშუალებათა შესახებ" ერთიანი კონვენცია 1972 წლის 25 მარტის ოქმით მასში შეტანილი ცვლილებებით - საქართველოსათვის ძალაშია 2000 წლის 27 მარტიდან.

2. 1971 წლის 21 თებერვლის გაეროს კონვენცია "ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ" -საქართველოსათვის ძალაშია 1998 წლის 8 იანვრიდან.

3. 1988 წლის 20 დეკემბრის გაეროს კონვენცია "ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ" - საქართველოსათვის ძალაშია 1998 წლის 8 იანვრიდან.

ევროპის საბჭო

ტერორიზმი

კორუფცია

ორგანიზებული დანაშაულები

სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარება

ადამიანის უფლებები


სხვა საკითხები