112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ნატო


ჩრდილოატლანტიკურ (NATO) ალიანსთან თანამშრომლობა

NATO-ს 2002 წლის პრაღის სამიტზე საქართველომ განცხადება გააკეთა NATO-ში გაწევრიანებისაკენ სწრაფვის შესახებ და სურვილი გამოთქვა ახალ პროგრამაში "ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა" (IPAP) მონაწილეობის მიღების თაობაზე; 2004 წლის 29 ოქტომბერს საქართველო პირველი ქვეყანა გახდა, რომელთანაც NATO-მ IPAP-ის ფორმატში დაიწყო თანამშრომლობა.


IPAP -ი ოთხი თავისგან შედგებოდა:

• პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხები (თავი I);

• თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და სამხედრო საკითხები (თავი II);

• საზოგადოების ინფორმირების, მეცნიერების, გარემოს დაცვისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის საკითხები (თავი III);

• ადმინისტრაციული, ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და რესურსების საკითხები (თავი VI).


IPAP- ის პარალელურად საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროგრესის გაძლიერების მიზნით, 2006 წლის 21 სექტემბრიდან ალიანსმა საქართველოსთან "ინტენსიური დიალოგი გაწევრიანების საკითხებზე" ფარგლებში დაიწყო თანამშრომლობა (Intensified Dialogue on Membership Issues ID).

ინტენსიურ დიალოგს, როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის მექანიზმს, რაიმე კონკრეტული ვადები არ ჰქონდა და ხელს უწყობდა თანამშრომლობის გაღრმავებას საქართველოსა და ნატო-ს სტრუქტურებს შორის.

2004-2008 წლებში საქართველო ნატო-სთან IPAP-ისა და ID-ს ფორმატებში თანამშრომლობდა. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შორის მიმდინარე საომარი მოქმედებების ფონზე ალიანსის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება NATO - საქართველოს კომისიის (NGC) შექმნისა და საქართველოსთან აღნიშნულ ფორმატში თანამშრომლობის გაგრძელების შესახებ. კომისია ოფიციალურად 2008 წლის 15 სექტემბერს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს (NAC) საქართველოში ვიზიტისას დაარსდა. კომისიის მიზანია საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოსთვის მოკავშირეთა მხარდაჭერის კოორდინაცია.

2008 წლიდან-დღემდე საქართველო ახორციელებს ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას (ANP), რომელმაც თანამშრომლობის მანამდე არსებული ფორმატიIPAP ჩაანაცვლა. NATO-ს პრაქტიკიდან გამომდინარე, ANP-ს მხოლოდ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში (MAP-ში) ჩართული ქვეყნები ახორციელებდნენ. 2008 წლის 2-3 დეკემბრის ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით, საქართველოს ANP-ს განხორციელების საშუალება MAP-ზე პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე მიეცა. ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა ქვეყნებს სთავაზობს იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ ნატო-ში გაწევრიანებას. აღნიშნული დოკუმენტი ერთ წლიანია და შემდეგი 5 თავისგან შედგება:

• პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხები (I თავი);
• თავდაცვისა და სამხედრო საკითხები (II თავი);
• რესურსების საკითხები (III თავი);
• უსაფრთხოების საკითხები (IV თავი);
• სამართლებრივი საკითხები (V თავი).


საქართველო ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების ბოლო ეტაპად განიხილავს და შესაბამისად, დოკუმენტს ყველა იმ მნიშვნელოვანი რეფორმებითა და საკითხებით ტვირთავს რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ნატო-ს სტანდარტებთან მაქსიმალურად დაახლოვებას.

ვინაიდან ANP ერთწლიანი დოკუმენტია, მისი შეფასება და განახლება ყოველწლიურად ხორციელდება. 2012 წლის ოქტომბერში ნატო-ს საერთაშორისო სამსახურმა ANP-ის მეოთხე შეფასება განახორციელა. განხილვის შემდეგ ნატოს შემფასებელთა მისია შეფასების დოკუმენტს მოამზადებს.

შსს წარმატებით ასრულებს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან ყოველწლიური სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, რომლებიც შემდეგ საკითხებს მოიცავს: საზღვრის დაცვა და სასაზღვრო სფეროს რეფორმირება; საგანგებო სიტუაციების მართვა; საზოგადოებასთან ურთიერთობა; ადამიანური რესურსებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, აღჭურვილობის მოდერნიზაცია.

ANP-თან ერთად ალიანსთან თანამშრომლობის ეფექტური საშუალებაა ე.წ. დაგეგმვისა და მიმოხილვის პროცესის დოკუმენტი (PARP). ეს დოკუმენტი ძირითადად სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას მოიცავს, ხოლო შსს კომპეტენცია ძირითადად საზღვაო კომპონენტებს ეხება, როგორიცაა სანაპირო დაცვის კატარღების მოდერნიზაცია და ნატოს სტანდარტებისათვის მორგება, პორტებისა და ყურეების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება და ხმელთაშუა ზღვაში ანტიტერორისტული ღონისძიებისთვის „აქტიური ძალისხმევა" მხარდაჭერა.

ANP-სა და PARP-ის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების შიდაუწყებრივ კოორდინირებას შსს-ს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სამმართველო ახორციელებს.


ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ:

http://www.eu-nato.gov.ge/index.php