112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სამუშაო და ექსპერტული ვიზიტები

შს სამინისტროს დანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მნიშვნელოვანია ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებსა და სხვა შესაბამის უწყებებთან. დეპარტამენტის კოორდინაციით იგეგმება და ხორციელდება ექსპერტული ვიზიტები/შეხვედრები, ორმხრივი სამუშაო ჯგუფები, რომელთა ფარგლებში ხდება არსებული გამოცდილების, საუკეთესო პრაქტიკისა და რეფორმების ურთიერთგაზიარება.