112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სამმართველო კოორდინაციას უწევს ევროპული და ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ინსტრუმენტების ფარგლებში შს სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი ვალდებულებების შესრულებას. სამმართველო ეხმარება სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებს, მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირისა და ნატოს ეგიდით სხვადასხვა პროგრამებში/პროექტებში და თანამშრომლობა დაამყარონ ევროკავშირისა და ნატოს სპეციალიზებულ სააგენტოებთან.