112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მეკავშირე ოფიცერი ნატოს შტაბ-ბინაში

2019 წლის აპრილში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში მიავლინა პირველი მეკავშირე ოფიცერი, რომელიც ნატოს შესაბამის ინსტიტუტებთან კომუნიკაციისა და კოორდინაციის ხელშეწყობას, ასევე ინფორმაციის სწრაფ და ეფექტიან გაცვლას უზრუნველყოფს. ამასთანავე, მეკავშირე ოფიცრის წარგზავნა ალიანსთან წარმატებული თანამშრომლობის კიდევ ერთი მკაფიო დადასტურებაა.