112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ორმხრივი თანამშრომლობა

  • ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება


შსს-ს საერთაშორისო თანამშრომლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ორმხრივი თანამშრომლობის დამყარება, განვითარება და გაღრმავება. აღნიშნული თანამშრომლობა განხორციელდება არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით: შსს-ს კომპეტენციაში არსებული ორმხრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე, მომზადდება და განხორციელდება თანამშრომლობის პროგრამები, შსს-ს კომპეტენციით ახალი ხელშეკრულებების დადების ინიცირება, ორმხრივ ფორმატში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების ჩატარების უზრუნველყოფა და მათ მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმების იმპლემენტაცია.