×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სამეცნიერო საბჭო

შსს არქივთან არსებული საერთაშორისო სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო საბჭო კონსულტაციებს უწევს შსს არქივის ხელმძღვანელობას. მისი ფუნქციებია:

- რეკომენდაციები არქივის განვითარების გრძელვადიან გეგმებთან დაკავშირებით;
- კონსულტრაციები ჟურნალ "საარქივო მოამბის" გამოცემასთან დაკავშირებით;
- შესაბამისი დახმარების გაწევა არქივის თანამშრომლების პროფესიული დონის ამაღლების საკითხში;
-

სამეცნიერო საბჭომ ხელი უნდა შეუწყოს ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის თანამშრომლობას.


შსს არქივი რეგულარულად აწვდის ინფორმაციას სამეცნიერო საბჭოს და ყოველმხრივ ხელს უწყობს საბჭოს წევრებს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. საბჭოს წევრებს იწვევს არქივის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.

სამეცნიერო საბჭო შედგება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში მოღვაწე ავტორიტეტული მეცნიერებისგან და საარქივო საქმიანობის ექსპერტებისგან. ამჟამად სამეცნიერო საბჭოში შედიან:

1. ტომას ბლანტონი - ჯორჯ ვაშინგტონის სახ. უნივერსიტეტთან არსებული ეროვნული უსაფრთხოების არქივის დირექტორი (აშშ);
2.

რონალდ გრიგორსუნი - მიჩიგანის და ჩიკაგოს უნივერსიტეტების პროფესორი (აშშ);

3.

არსენი რაგინსკი - საზოგადოება "მემორიალის" თავმჯდომარე (რუსეთი);

4.

ჯერემი სმიტი - კარელინის ინსტიტუტი, აღმოსავლეთ ფინეთის უნივერსიტეტის პროფესორი (ფინეთი);

5.

მარკი უნგე - რურის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი (გერმანია);

6.

ჯეფ როსმანი - ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ევრაზიის კვლევების ცენტრის დირექტორი (აშშ);

7.

ერიკ სკოტი - კანზასის უნივერსიტეტის ასისტენტ- პროფესორი (აშშ);

8.

ტიმოთი ბლაუველთი - საერთაშორისო განათლების, ამერიკის საბჭოს დირექტორი (აშშ, საქართველო);

9.

ოლივერ რაისნერი - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (საქართველო);

10.

გიორგი მამულია - საფრანგეთის საზოგადოებრი ვკვლევათა უმაღლესი სკოლის დოქტორი (საფრანგეთი).