112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი - კახა ყურაშვილი

საინფორმაციო ქოლ-ცენტრი: (032) 241-42-42;

ელ. ფოსტა: patrolinfo@mia.gov.ge

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38