112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვენების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობა


პროექტის დასახელება: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვენების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 – 2017

ბიუჯეტი: 5 მილიონი ევრო

განმახორციელებელი პარტნიორები: ევროკავშირის წევრი ქვეყნები (პოლონეთი, ფინეთი, ავსტრია, ლიტვა, გერმანია, საფრანგეთი, შვედეთი)

ბენეფიციარი ქვეყნები: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსია)

პროექტის ზოგადი მიზანი: საპოლიციო თანამშრომლობის გაზრდა ტრანსსასაზღვრო დანაშაულთან წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, რაც ხელს შეუწყობს კანონის უზენაესობის დაცვას ამ ქვეყნებში

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

 • პრაქტიკული საპოლიციო თანამშრომლობის გაზრდა პარტნიორ ქვეყნებს შორის
 • ცნობიერების ამაღლება და პრაქტიკული ღონისძიებების გატარება ტრანსსასაზღვრო დანაშაულთან წინააღმდეგ ბრძოლის და ორგანიზებული დანაშაულის სპეციფიური ნიშნების შესახებ
 • ცნობიერების ამაღლება და ევროკავშირის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება სამართალდამცავი ორგანოების მართვის შესახებ

პროექტის ფარგლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა წევრ ქვეყანას ჰყავს თავისი პარტნიორი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ლიტვა არის საქართველოს ძირითადი პარტნიორი , ხოლო შვედეთი დამატებითი პარტნიორი

პროექტის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვენების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის“ სამოქმედო გეგმა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
  საერთაშორისო თანამშრომლობა (ევროკავშირთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ევროპის პოლიციის სამსახურთან, ევროკავშირის სასამართლო თანამშრომლობის განყოფილებასთან და სხვა)
 • კიბერდანაშაულთან წინააღმდეგ ბრძოლა
 • ნარკოტიკებით ვაჭრობა
 • კორუფცია
 • საპოლიციო თანამშრომლობა
 • სასამართლო ექსპერტიზის გამოძიების განვითარება და სხვა