112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მეკავშირე ოფიცერთა პუნქტების ოპერირება საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვასა და ბელარუსში - II ფაზა

დასახელება: სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მეკავშირე ოფიცერთა პუნქტების ოპერირება საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვასა და ბელარუსში - II ფაზა

ხანგრძლივობა: 2020- 2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

პროექტბის ბიუჯეტი: 683 341 ევრო

განმახორციელებელი ორგანიზაცია: ლატვიის რესპუბლიკის სახელმწიფო სასაზღვრო დაცვა

პროექტის მიზანი: ევროკავშირის იმიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური განხორციელების მხარდაჭერა, ასევე თანმიმდევრული დიალოგი და თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან. ევროკავშირის საგარეო საზღვრების ინტეგრირებული მართვის პროცესში წვლილის შეტანა და ლეგალური მიგრაციის მართვის მხარდაჭერა, მათ შორის - საერთაშორისო დაცვის სფეროში. მეკავშირე ოფიცრების განლაგების გზით, არალეგალურ მიგრაციისა და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლა.