112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

Legal Mechanism against Domestic Violence (GE)

Project duration: 2011-2014

Financed by UN WOMEN organization in Georgia

Implementer partner – Anti Violence Network in Georgia (AVNG)

Overall goal – Enhance the qualification of the law enforcers in the field of Domestic Violence and development of the existing coordination mechanism.

Activities in the scope of the project:

  • Providing special trainings for the officers of Patrol police department and District police department throughout the Georgia.
  • Organizing “open discussions” across the country with the involvement of the high level representatives of all key agencies working on DV issues. Namely: Ministry of Internal Affairs, Main Prosecutors Office, Court, Ministry of Health and Social Care, local social services