112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირის მხარდაჭერა ნარკოტიკებისა და ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2017-2020

ბიუჯეტი: 12 მილიონი ევრო

განმახორციელებელი პარტნიორები: საერთაშორისო და იბერო-ამერიკული ფონდი ადმინისტრაციის და საჯარო პოლიტიკის სფეროში; საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთის ეროვნული დანაშაულის სააგენტო; იტალიის კარაბინიერთა კორპუსი.

პროექტის ზოგადი მიზანი:

ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესება, ჩართული რეგიონალური ქვეყნების შესაძლებლობების და კოორდინაციის გაძლიერება, ე.წ. "ჰეროინი-მარშრუტის" პროექტის მიგნებების საფუძველზე.

აქტივობები:

  • ეროვნული, რეგიონალური და რეგიონის ქვეყნებს შორის ტრენინგის მოდულების და სწავლების ციკლის შემუშავება/დახვეწა;
  • შიდა უწყებრივი და ტრანსნაციონალური სამაგიდე წვრთნები და იმიტირებული ოპერაციების განხორციელება;
  • ერთობლივი ოპერაციების ხელშეწყობა, გამოძიება და კონტროლირებადი მიწოდების ხელშეწყობა;
  • ადამიანის უფლებების დაცვის, ზედამხედველობის და ანტიკორუფციული მოდულების ინკორპორირება.