112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

Eastern Partnership - Cooperation Against Cybercrime (GE)

Planed duration of the project: 30 months (March 2011 – August 2013)

Implementing partner: Council of Europe (Economic Crime Division, DGHL)

Funding: European Union

Budget: 724, 040 euro

Project area: Georgia, Azerbaijan, Armenia, Moldova, Ukraine, Belarus

Overall objective: The overall objective of the council of Europe Facility is to enhance the reform processes in the six partner countries through a multilateral approach and to bring them closer to Council of Europe and EU standards in core areas covered by the Eastern Partnership Platform 1

Specific objective: The specific objective of the present project is to strengthen the capacities of criminal justice authorities of Eastern Partnership countries to cooperate effectively against cybercrime in line with European and International instruments and practices.

Result 1: Eastern Partnership countries have defined strategic priorities regarding cybercrime and assessed measures taken

activates: to organize 3 regional conferences; to elaborate document (declaration or similar) on regional and domestic priorities regarding cybercrime; to prepare assessment reports on the effectiveness of measure and subsequent recommendations.

Result 2: Eastern Partnership countries are provided with the tools for action against cybercrime

activities: to organize 6 regional conferences; to prepare peer-to-peer assessment and advisory visits to each Eastern Partnership Countries;

Result 3: Eastern Partnership countries participate more actively in international cybercrime efforts

activities: Support the participation of Eastern Partnership countries in international activities against cybercrime (Octopus conferences, G8 training events for 24/7 points of contact, Internet Governance Forum and others)