×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

კონტაქტი

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი

საქართველო, თბილისი, 0114
გ. გულუას ქ. 10

ტელ: (+995 32) 241 11 58

ელ.ფოსტა: miapr@mia.gov.ge

MIASTRATCOM