112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიება

ღია წყაროების ანალიზისა და პოლიციის ატაშეების ქსელის მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავების გზით, დეპარტამენტი ახორციელებს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიებას შს სამინისტროს სისტემაში მისი შემდგომი დანერგვის მიზნით.