112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობა

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობა ხორციელდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერებისა და სამინისტროს დანაყოფების საქმიანობის ხელშეწყობის, სამართალდაცვით სფეროში სწრაფი და ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების მიზნით.

დეპარტამენტი საერთაშორისო სამართლებრივ თანამშრომლობას წარმართავს საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის სრულყოფის, ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების, გატარებული რეფორმების ექსპორტისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიების, ასევე საერთაშორისო ანგარიშგების მიმართულებით.