112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შესყიდვა

ხანგრძლივობა: 2021-2022 წწ.

დაფინანსებულია: აშშ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ოფისის მიერ (US ODC)

განმახორციელებელი: აშშ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ოფისი (US ODC)

პროექტის ბიუჯეტი: 180,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება სახანძრო ტექნიკის და სპეციალური აღჭურვილობების შესყიდვის გზით.