×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ტექნიკური დახმარება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

ხანგრძლივობა: 2018 -2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: Hulla & Co Human Dynamics, ვენა, ავსტრია

პროექტის ბიუჯეტი: 1,987,250 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანი: ხელი შეუწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პროექტის ძირითადი მიმართულებებია: საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გაღრმავება, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი საბჭოს გაძლიერება, სამინისტროს ანალიტიკური შესაძლებლობების განვითარება, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მეთოდების დანერგვა, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ორგანიზებული დანაშაულით გამოწვეულ საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, შსს პოლიციის აკადემიის გაძლიერება და სხვა