×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ტექნიკური დახმარება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

ხანგრძლივობა: 2018 -2021

დაფინანსება: ევროკავშირი

განმახორციელებელი: Hulla & Co Human Dynamics, ვენა, ავსტრია

პროექტის ბიუჯეტი: 1 987 250 ევრო

პროექტის მიზანი: ხელი შეუწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში, გააღრმავოს საერთაშორისო, მათ შორის ტრანსსასაზღვრო, სამართლებრივი თანამშრომლობა რისკის ანალიზისა და ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის საფუძველზე. ორგანიზებული დანაშაულის წინაამდეგ ბრძოლაში შსს-ს შესაძლებლობების განვითარების მექანიზმების დახვეწა აკადემიის კომპონენტის გაძლიერებითა და გენდერული მიდგომების გათვალიწინებით