112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის ეფექტური მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში

დასახელება: თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის ეფექტური მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს (CoE) მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო (CoE)

პროექტის მიზანი: საქართველოში დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის წინააღმდეგ მოწყვლადი და უმცირესობათა ჯგუფების უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა.