112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

STREAMinG - მიგრაციის განვითარების ზემოქმედების გაძლიერება საქართველოში

დასახელება: STREAMinG - მიგრაციის განვითარების ზემოქმედების გაძლიერება საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)

პროექტის ბიუჯეტი: 1 350 000 ევრო

პროექტის მიზანი: პროგრამის ზოგადი ამოცანაა მიგრაციის დადებითი გავლენის ხელშეწყობა ქვეყნის განვითარებისათვის და სამოქალაქო სექტორის გაძლიერება რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ მიგრაციის პოლიტიკის საკითხებში. პროგრამა შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან: კომპონენტი 1 ითვალისწინებს მიგრაციის დადებითი შედეგების გაძლიერებას; კომპონენტი 2 ითვალისწინებს შესაძლებლობების განვითარებას; კომპონენტი 3 ითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას.