112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამა (SCOPE)

ხანგრძლივობა: 2020-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიურო (INL)

განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში (PH International)

პროექტის ბიუჯეტი: 300,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: მოზარდებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის პოზიტიური კომუნიკაციის ხელშეწყობა, მოზარდთა შორის დანაშაულის პრევენცია, ცნობიერების ამაღლება სამართლებრივ საკითხებზე, პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა, სასკოლო თემის თითოეული წევრის ჩართვა უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.