×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამა SCOPE (US)

ხანგრძლივობა: 2018 – 2019

დაფინანსება: ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიურო (INL)

განმახორციელებელი:PH International

პროექტის ბიუჯეტი: 500 000 დოლარი

პროექტის მიზანი: მოსწავლეებსა და სამართალდამცავებს შორის ნდობაზე და პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობის ჩამოყალიბება, მოსწავლეების სამართლებრივი თვითშეგნების გაზრდა, დანაშაულის პრევენცია.