112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო სისტემის მხარდაჭერა(GSCD)

დასახელება: საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო სისტემის მხარდაჭერა(GSCD)

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ

განმახორციელებელი: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი GCSD

პროექტის ბიუჯეტი: 27 9985 ლარი

პროექტის მიზანი: მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის შესაძლებლობების გაძლიერებას და ნდობისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესებას საზოგადოებასა და პოლიციას შორის, ასევე, მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობას.