×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა გაუმჯობესებული საჯარო მომსახურების მიწოდების მიზნით

ხანგრძლივობა: 2020 წელი

დაფინანსება: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის მიზანი: მიზნად ისახავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების მხარდაჭერას შესაძლებლობების განვითარების რიგი ზომებით, რომლებიც მიმართულია მომხმარებელზე ორიენტირებული საჯარო სერვისების ეფექტურ და ინკლუზიურ მიწოდებაზე და აღნიშნულ მომსახურებაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების (ინვალიდების) გაზრდილ წვდომაზე.