112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა გაუმჯობესებული საჯარო მომსახურების მიწოდების მიზნით

ხანგრძლივობა: 2020-2023 წწ.

დაფინანსებულია: გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ

პროექტის ბიუჯეტი: 6,000,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: მომხმარებელზე ორიენტირებული საჯარო სერვისების დანერგვა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის (შშმპ) აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. გარდა ამისა, პროექტი მიზნად ისახავს საჯარო სექტორის ხარისხის მართვის საერთაშორისო მექანიზმის - შეფასების ერთიან სისტემის (CAF) დანერგვას.