112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში(PAR)

დასახელება: „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში(PAR)“

ხანგრძლივობა: 2019-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: კონსორციუმი Sofreco

პროექტის ბიუჯეტი: 6 779 800 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტი უზრუნველყოფს საქართველოში მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმების განხორციელების ტექნიკურ მხარდაჭერას ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით.