112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების სრულყოფილი მონაცემთა ბაზის შექმნის ხელშეწყობა და საგზაო უსაფრთხოების მართვის გაუმჯობესება

ხანგრძლივობა: 2022-2024

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: ევროკავშირი

პროექტის ბიუჯეტი: 1,300,000 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების სრულყოფილი მონაცემთა ბაზის შექმნა, საგზაო უსაფრთხოების მართვის გაუმჯობესება, ავტო-საგზაო შემთხვევების მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით.