112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საგზაო უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი მონაცემთა ბაზის დანერგვა და საგზაო უსაფრთხოების მართვის შემდგომი განვითარება (EU Twinning)

დასახელება : საგზაო უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი მონაცემთა ბაზის დანერგვა და საგზაო უსაფრთხოების მართვის შემდგომი განვითარება (EU Twinning)

ხანგრძლივობა: 2022-2024

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ (EU Twinning)

განმახორციელებელი: ევროკავშირის დელეგაცია

პროექტის ბიუჯეტი: 1 300 000 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების მართვის გაძლიერება და ავტოსაგზაო შემთხვევების აღრიცხვიანობის სისტემის გაუმჯობესება ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობისა და დაზიანებების რაოდენობის შემცირების მიზნით