112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის, ანგარიშვალდებულებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საქართველოში (SAFE) - ინტეგრირებული საზღვრის მართვა (SAFE IBM)

ხანგრძლივობა: 2019-2024 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

პროექტის ბიუჯეტი: 6,000,000 ევრო

პროექტის მიზანი: საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმის განვითარება; საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის (რომელიც პასუხისმგებელია მწვანე და ლურჯი საზღვრების უსაფრთხოებაზე), საპატრულო პოლიციისა (რომელიც პასუხისმგებელია საიმიგრაციო კონტროლზე საერთაშორისო აეროპორტებსა და სხვა სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე) და შსს აკადემიის შესაძლებლობების გაძლიერება.