112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ქალთა მიმართ ძალადობის აღსაკვეთად ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2020-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო (COE) მიერ

პროექტის ბიუჯეტი: 800,000 ევრო

პროექტის მიზანი: დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება, რომლებიც ჩართული არიან ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე დაზარალებულთა დაცვასა და საგამოძიებო პროცესში. პროექტი მიზნად ისახავს გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობას.