×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ქალთა მიმართ ძალადობის დასრულებისა და გენდერული თანასწორობის განმტკიცების ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2020 - 2022 წწ

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო

პროექტის ბიუჯეტი: 800 000 ევრო

პროექტის მიზანი: დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება, რომლებიც ჩართული არიან ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე დაზარალებულთა დაცვასა და გამოძების პროცესში, რომელიც შეეხება ძალადობის თემაზე დაზარალებულთა დაცვასა და ძალადობის ჩამდენთა სისხლის სამართლებრივ დევნას, ასევე გენდერული თანასწორობის დამკვიდრება (განვითარება)