112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პრომეთეუსი

ხანგრძლივობა: 2019-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო CIVIPOL - თან ერთად

პროექტის ბიუჯეტი: 531,328 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მიმართულებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შესაძლებლობების განვითარების გზით.