112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

დასახელება : ტრენინგი პოლიციელებისთვის საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად მრავლისმომცველი მიდგომით (POLISH AID)

დასახელება : ტრენინგი პოლიციელებისთვის საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად მრავლისმომცველი მიდგომით (POLISH AID)

ხანგრძლივობა : 2021- 2023 წწ.

დაფინანსებულია : ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი : Polish Aid

პროქტის მიზანი : საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება თეორიული და პრაქტიკული სწავლების საფუძველზე. 1.საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამედროვე მეთოდები; 2. ავტო -სატრანსპორტო შემთხვევების დროს დაზარალებულისთვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა; 3. შემთხვევის ადგილის შესწავლა და დამუშავება; 4. ავტო-საგზაო შემთხვევების დროს პოლიციასა და მაშველებს შორის კომუნიკაცია.