×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

საზოგადოებასა და პოლიციას შორის ნდობის გაზრდის პროგრამა

ხანგრძლივობა: 2018-2019

დაფინანსება: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

განმახორციელებელი: საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი (GSDC)

პროექტის ბიუჯეტი: 100 000 ევრო

პროექტის მიზანი: პოლიციასა და საზოგადოებას შორის ნდობის დამყარება