×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

საზოგადოებასა და პოლიციას შორის ნდობის გაზრდის პროგრამა

ხანგრძლივობა: 2018-2020 წწ.

დაფინანსებულია: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ

განმახორციელებელი: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)

პროექტის ბიუჯეტი: 100 000 ევრო

პროექტის მიზანი: შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეხმაროს საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განხორციელებაში და ხელი შეუწყოს პოლიციასა და მოსახლეობას შორის ნდობის დამყარებას.