112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ლიეტუვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, კლიმატის ცვლილების შემცირების მიზნით, მზის ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრირებით საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2020-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ლიეტუვის რესპუბლიკის კლიმატის ცვლილებების პროგრამის მიერ

განმახორციელებელი: UAB Saulės grąža და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროექტის ბიუჯეტი: 383,730 ევრო

პროექტის მიზანი: ლიეტუვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება კლიმატის ცვლილების კუთხით. საქართველოში მზის ენერგიაზე მომუშავე ტექნოლოგიების დანერგვა, როგორიცაა მზის ელექტროსადგურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში განთავსება.