×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ლიეტუვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, კლიმატის ცვლილების შემცირების მიზნით, მზის ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრირებით საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2020 -2021 წწ

დაფინანსებულია: ლიეტუვის რესპუბლიკის კლიმატის ცვლილებების პროგრამის მიერ

განმახორციელებელი: UAB "Saulės grąža, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროექტის ბიუჯეტი: 383 730.00 ევრო

პროექტის მიზანი: განვითარებადი ქვეყნისთვის კლიმატის ცვლილების მიმართულებით საერთაშორისო დაფინანსებაში მონაწილეობის მიღება, ასევე კლიმატის ცვლილების ღონისძიებების შემსუბუქების გზით ლიეტუვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

პროექტის ფარგლებში მზის ელექტროსადგური განთავსდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში, თბილისში. მზის ელექტრო სადგურის მოცულობა 300 კვტ(კილოვატია).

მზის ელექტროსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგია გამოყენებული იქნება დაწესებულების საჭიროებისთვის. ასევე დამონტაჟდება მონიტორინგის სისტემები ობიექტების ეფექტურობის და პროექტის შედეგების მონიტორინგისთვის. პარტნიორები საქართველოში ხელს შეუწყობენ პროექტის საქმიანობის კოორდინაციას, ღონისძიებების ორგანიზებას, მიზნობრივ ჯგუფებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას.