×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ლიეტუვის გამოცდილების გაზიარება კლიმატის ცვლილების შემცირების მიზნით მზის ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრირებით საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2020 -2021

დაფინანსება: ლიეტუვის რესპუბლიკის კლიმატის ცვლილებების პროგრამა

განმახორციელებელი: UAB "Saulės grąža, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროექტის ბიუჯეტი: 383 730 000 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი მიზანია განვითარებადი ქვეყნისთვის კლიმატის ცვლილების მიმართულებით საერთშორისო დაფინანსებაში მონაწილეობის მიღება, ასევე კლიმატის ცვლილების ღონისძიებების შემსუბუქების გზით ლიეტუვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

პროექტის ფარგლებში მზის ელექტროსადგური განთავსდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში, თბილისში.