×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სომხეთში და საქართველოში მიგრანტთა უფლებების და დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება EMERGE

ხანგრძლივობა: 2019 - 2022 წწ

დაფინანსებულია: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია IOM

პროექტის ბიუჯეტი: 2 600 000 $

პროექტის მიზანი: მიგრანტთა უფლებების დაცვის და მიგრაციის მართვის სფეროებში სომხეთის და საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება. სომხეთში და საქართველოში აღნიშნულ სფეროებში მოქმედი დაინტერესებული მხარეები გააუმჯობესებენ საკუთარი შესაძლებლობებს სამართლებრივი ნორმების გაძლიერების და მიგრანტთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. აღნიშნულ ქვეყნებში ჩატარდება საზოგადოების დამოკიდებულების კვლევები მიგრანტთა უფლებების და უფლებებზე დაყრდნობით მომსახურების მიწოდების სფეროში არსებულ საჭიროებებზე და ხარვეზებზე. პროექტი მხარს დაუჭერს სომხეთში და საქართველოში მიგრანტთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გაძლიერებას.