112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიგრანტთა უფლებების დაცვა და დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება  სომხეთსა და საქართველოში (EMERGE)

ხანგრძლივობა: 2019-2022 წწ.

დაფინანსებულია: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

პროექტის ბიუჯეტი: 2,600,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: მიგრანტთა უფლებების დაცვისა და მიგრაციის მართვის სფეროებში საქართველოსა და სომხეთის შესაძლებლობების გაძლიერება, ექსპერტული ცოდნის გაზიარებისა და რელევანტური ტრენინგების ორგანიზების გზით; ასევე, მიგრაციის საკითხებზე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედიასთან თანამშრომლობის გზით.