×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სომხეთში და საქართველოში მიგრანტთა უფლებების და დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება

ხანგრძლივობა: 2019 - 2022

დაფინანსება: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

განმახორციელებელი: IOM

პროექტის ბიუჯეტი: 2 600 000 დოლარი

პროექტის მიზანი: ეს პროექტი გააძლიერებს მიგრანტთა უფლებების დაცვის და მიგრაციის მართვის სფეროებში სომხეთის და საქართველოს შესაძლებლობებს. სომხეთში და საქართველოში აღნიშნულ სფეროებში მოქმედი დაინტერესებული მხარეები გააუმჯობესებენ საკუთარი შესაძლებლობებს სამართლებრივი ნორმების გაძლიერების და მიგრანტთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. აღნიშნულ ქვეყნებში ჩატარდება საზოგადოების დამოკიდებულების კვლევები მიგრანტთა უფლებების და უფლებებზე დაყრდნობით მომსახურების მიწოდების სფეროში არსებულ საჭიროებებზე და ხარვეზებზე. პროექტი მხარს დაუჭერს სომხეთში და საქართველოში მიგრანტთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გაძლიერებას.