×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურული პროექტი

ხანგრძლივობა: 2019-2021 წწ.

დაფინანსებულია: აშშ-ის მთავრობა

განმახორციელებელი: აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო (DTRA)

ბიუჯეტი: 8,000,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის განვითარება და უწყების საქმიანობის გაუმჯობესება, საზღვარზე არსებული რისკებისა და საფრთხეების შემცირება, სასაზღვრო ინციდენტების აღმოჩენა, მათზე რეაგირება და აღმოფხვრა.