×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კონტეინერების კონტროლის პროგრამა

ხანგრძლივობა: 2012 -2020 წწ

პროექტის განმახორციელებელი: გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია (WCO)

პროექტის ბენეფიციარები: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ფინანასთა სამინისტრო

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ნარკოტიკებსა და დანაშაულთან ბრძოლის ოფისისა (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO) ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში 2012 წლიდან საქართველოში ხორციელდება კონტეინერების კონტროლის პროგრამა.

პროგრამის ფარგლებში 2012 წლის აპრილში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა შემოსავლების სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულთან ბრძოლის ოფისს შორის, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა ერთობლივი ჯგუფი, რომლის წევრებიც არიან შსს და ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო სამსახურის თანამშრომლები. ერთობლივი დანაყოფი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სპეციალური მეთოდიკის გამოყენებით აწარმოებს სარისკო ქვეყნებიდან შემოსული კონტეინერების კონტროლს.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობები:

  • ჯგუფის აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკით;

  • ჯგუფის გადამზადება;

  • სხვა ქვეყნებისთვის გამოცდილების გაზიარება (სომხეთი, ყაზახეთი, მოლდოვა).