112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კონტეინერების კონტროლის პროგრამა

ხანგრძლივობა: 2012-2020 წწ.

პროექტის განმახორციელებელი: გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია (WCO)

პროექტის მიზანი: მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან შემოსული კონტეინერების კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება, გამოცდილების გაზიარების, შესაძლებლობების განვითარებისა და ტექნიკური აღჭურვის გზით. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად პროექტის ბენეფიციარია ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური.